Polska The Times Gazeta Wrocławska “Dolnoślązacy 2009”

11 stycznia 2020 by

Polska The Times Gazeta Wrocławska “Dolnoślązacy 2009”

Dziewięcioletnia skrzypaczka budzi uznanie.